RECIKLIRAJ ZA BOLJE SUTRA

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Gradu Ogulinu dodijeljeno 423.334,00  kuna za edukaciju javnosti o gospodarenju otpadom

LIPO VRIME PA SE DELA

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Radnici Aquaterma iz Karlovca, nakon što su uredili lijevu obalu Dobre od Poredica do mosta, krenuli su dalje od Vrajžeg prelaza prema brani na jezeru Bukovnik. Dio mehanizacije je povućen na drugu lokaciju, te se sada poslovi sporije odvijaju. Ali ipak ide.

JOŠ JEDNA DOBRA VIJEST - SANIRA SE SODOL

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Tvrtka GTM Gavan je dovršila izradu pristupnog puta u dno odlagališta Sodol. Ovaj put je iznimno bitan za daljnji rad odlagališta jer omogućava pristup njegovu dnu i gašenje požara u slučaju da do njih ponovno dođe. Također omogućava pristup strojevima kojima se otpad razgrće i preslaguje te prekriva inertnim materijalom kako do novih požara uopće ne bi došlo.

RETENCIJA OGULIN - HOĆE LI USKORO "PRVA LOPATA"

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Zaštita Ogulina od poplava, kapitalni je projekt, čiju realizaciju  Ogulinci, pogotovo oni kojima godinama Dobra nanosi velike štete, s nestrpljenjem očekuju.

UREĐUJE SE OBALA I ŠIRI CESTA

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Karlovačko poduzeće Aquaterm, nakon čišćenja Đulinog ponora, koristeći povoljne vremenske prilike, počeli su uređivati obale Dobre, od Molinarijevog mosta prema Vrajžem prelazu.