RAZMINIRANJE U LIČKOJ JESENICI

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

U Saborskom, točnije iznad željezničke postaje u Ličkoj Jesenici, započelo je razminiranje 116.300 kvadrata šumskog područja.

RASADNIK U OŠTARIJAMA, SAMOSTALNA OGRANIZACIJSKA JEDINICA

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Rasadnik u Oštarijama, koji se još uvijek, kratko vrijeme, nalazi u sastavu Šumarije Josipdol, postaje od 1. siječnja iduće godine, samostalna organizacijska jedinica. Time se stvaraju uvjeti da se rasadnik pozicionira kao jedan od vodećih u Hrvatskoj.

NAŠA OGULINKA INES BAN KOLIĆ „RASTURA“ U MUŠKOJ BRANŠI I DILJEM REGIJE PROMOVIRA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE.

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Snaga vjetra, vode i sunca poduzetnička su inspiracija za diplomiranu inženjerku Ines Ban-Kolić, magistricu ekonomije i našu Loyalty članicu iz Ogulina. S diplomom Fakulteta prometnih znanosti u džepu izašla je na tržište rada, preselila se u Zagreb, ali nije se zaustavljala educirati u onome što je njezina najveća ljubav - energetika, a posebno fotonaponske elektrane.

KAKO SU DELALI NAŠI STARI

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Radnja se odvija pred nekih, recimo 100 godina, u Žegaru, Sabljaki, Prapuća. Bilo gdje. Sused Pere, viče preko plota:

„Mike, bil mi ti prodal onu njivu kaj ne oreš  već tri godine“.

„A bi Pere“.

„Kuliko bi iskal“.

„Dat ćeš mi onu tvoju Peravu i prvo tele kaj oteli“.

ČIŠĆENJE OBALA DOBRE

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Hrvatske vode su u okviru generalnog projekta zaštite Ogulina od poplave, pored ostalih većih i skupljih zahvata, predvijedli i čišćenje Đulinog ponora i obala Dobre. Taj dio košta 8 milijua kuna.