NEUSPIO SASTANAK

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Gradonačelnik Domitrović pokušava spustiti loptu i smiriti situaciju, nastalu ostavkom predsjednika Gradskog vijeća Željka Stipetića i njegova zamjenika Milana Sabljaka. Na sastanak je pozvao predsjednike klubova vijećnika ali slabe vajde od poziva.

 

POLITIČKI SHOW - IZ KOALICIJE U KRIZU

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

REKORDNO DUGAČAK POST. TKO PROČITA SVE DO NOVE GODINE, DOBIVA NAGRADU - MJESTO PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆAwink

Vrijeme tmurno, kišovito, sumorno. Jesen u svoj svojoj raskoši punoj magluštine i depresije. I otpalog lišća. I golih, sivih  slomljenih grana. I smrdljive kanalizacije. Vrijeme jebeno za metereopate. A u gradu, svi takvi. Nikakvi. Hipohondri sa hrpom bolesti. Očajnici kojima je ljubav, eto nekako po pravilu, umrla u jesen. Očajnici bez nade, bez cilja. Zombiji tumaraju ulicama. Bože, što će biti s ovim gradom dosade i tuge, što će biti s nama.

BJELOLASICA JOŠ NIJE PRODANA. EVO VAM ŠANSE.

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

B e z b r o j   s a m   p u t a ,  j o š  d o k   s a m   r a d i o   n a  r a d i j u  a  k a s n i j e  n a  o v o m   b l o g u ,   p i s a o   o   B j e l o l a s i c i .   T oč n i j e ,   o   n e s h v a t l j i v o j   n e b r i z i   z a   H r v a t s k i   o l i m p- i j s k i   c e n t a r ,   o d   s t r a n e   d r a g e   n a m ,   n e z a v i s n o - n e o v i s n e ,   s a m o s t a l n e ,   d e- demoratske , s l o b o d n e, m o d e r n e ,  s u v e r e n e ,  m i t e l e u r o p s k e ,   L i j e p e   n a še    drža v e .

I DSS O KRIZI VLASTI

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Ostavka predsjednika GV Željka Stipetića, nakon mnogih komentara, izazvala je i reakciju DSS-a. Pa kada već pratim ta sva moguća priopćenja, evo i ovoga.

[I NA DANAŠNJI DAN SDP NE PREŽE OD PRIJETNJI PO STRANAČKOM KLJUČU!]

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Uskuhalo dobrano. Ostavka Željka Stipatića na mjesto predsjednika Gradskog vijeća, otvorila je ogulinsku političku Pandorinu kutiju. Doduše, već je prije bila malo otškrinuta, o čemu sam pisao u postu - Što se ono iza brda valja. Več tada nije slutilo na dobro, već tada su se pokazale ozbiljne pukotine u ljubavom odnosu SDP-a i oporbe. Bilo je samo pitanje vremena kad će ljubav puknuti i kada će i službeno o svemu biti obavještena javnost. I sada se sve zna. Nakon priopćenja Željka Stipetića, evo i današnjeg priopćenja prvog čovjeka HDZ-a, Tomislava Lipošćaka.