DELKA SE POMALO, DELKA - II DIO

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

 

"Delka se pomalo, delka", naslov je jutros objavljenog posta.

Pobrojao sam neke projekte koji u u planu ili čija je izvedba u

tijeku. Na to su reagirali iz HDZ-a želeći pokazati da medalja ima i

drugu stranu. Njihov mail koji  sam dobio, objavljujem u cijelosti.

DELKA SE POMALO,DELKA

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Novo gradsko vodstvo, usprkos tankom proračunu nastoji, što

svojim sredstvima, što snalaženjem i angažiranjem drugih

čimbenika, rješiti neke probleme, sada uglavnom one

prometne naravi.

SNAĐI SE DRUŽE

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

 

Gradski nam  je proračun iz godine u godinu sve tanji. Na dijeti

je. Na aparatima zajedno s nama. Stoga se novoj situaciji  i mi

moramo prilagoditi.

OTKUP NEKRETNINA ZA RETENCIJU OGULIN

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Obavještavaju se svi građani grada Ogulina i lokalnih mjesta koji su vlasnici nekretnina u zoni obuhvata buduće "Retencije Ogulin" da će Hrvatske vode od DANAS,  9.10.2017.  u prostorima Gradske knjižnice nastaviti sa otkupom nekretnina kako bi se riješili imovinsko pravni odnosi za navedeni projekt.

Mole se svi vlasnici nekretnina da budu kooperativni sa predstavnicima Hrvatskih voda, obzirom da je "Retencija Ogulin" od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a nama i našim budućim generacijama jedan od najbitnijih projekata čija je svrha zaštita grada Ogulina i naselja oko Ogulina od poplave.

Grad Ogulin,

 

RETENCIJA - HOD PO MUKAMA. KADA ĆE KRENUTI.

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

 

Nakon katastrofalne poplave 1999. godine, ondašnja Vlada RH

promptno nam je priskočila u pomoć i pomogla nam, „isprsivši“

se galantno s 500 tisuća kuna. A šteta je bila barem 50 puta

veća. No dobro.