AKCIJA ZA OGULIN - NEZAVISNA LISTA

 

 


 


Polako, kako nam se približavaju izbori, stvar s kandidatima za neku novu vlast, postaje sve jasnija. Nakon što su svoje

programe predstavile "naše nade" iz HDZ-a i SDP-a, nezavisni kandidat  Željko Blašković, na svojoj je stranici oglasio i svoju nezavisnu listu /imena se naravno taje do zadnjeg trenutk/pod kodnim  imenom - Akcija za Ogulin. Evo što nam oni obećavaju.

Program rada za mandatno razdoblje 2017.-2021.

Razlozi djelovanja:
Razlozi djelovanja nove Nezavisne liste u Ogulinu kroz upotrebu naziva Nezavisna lista ,,Akcija za Ogulin“ koju čini niz slobodoumnih građana grada Ogulina je suštinska potreba građana Ogulina da poboljšaju kvalitetu života građana i stvore ugodnu okolinu za život dostojan čovjeku.
Kada se Ogulin otvori za sve ljude i ideje bez obzira na njihovo porijeklo, vjeroispovijest, svjetonazor i političku pripadnost tada će najviše prosperirati.


Glavni cilj – stvoriti pretpostavke za otvaranje radnih mjesta

Političko i javno djelovanju članova ove liste temelji se na sljedećim univerzalnim idejama i vrijednostima:
• Depolitizacija gradske uprave kao preduvjet oslobođenja kreativnog potencijala grada
• Briga za javno i opće dobro
• Stvaranje uvjeta za slobodni i stručni gospodarski, kulturni i demokratski razvoj grada
• Odgovornost, otvorenost i politička kultura
• Tolerancija, poštivanje različitosti i prava da se bude drugačiji. Stoga je glavna pretpostavka Nezavisne liste ,,Akcija za Ogulin“ da svaki segment gradskog života otvori stručnim, profesionalnim i odgovornim pojedincima, kako sadašnjim stanovnicima grada tako i svima onima koji u njega žele doći. Naš cilj je stvoriti novi duh grada i ozračje koje će Ogulin stvarno pretvoriti u poticajnu i motivirajuću sredinu, otvorenu za protok najrazličitijih ideja i mišljenja; pretvoriti ga u slobodni i otvoreni grad za sve ljude koji u njemu žele naći svoje mjesto. Njegovo bogatstvo su njegovi stanovnici (raznih ideja, svjetonazora, političkih uvjerenja...), a lokalna uprava samo treba stvoriti uvjete da njihovi potencijali dođu do izražaja.


PLAN RADA

Plan rada Nezavisne liste ,,Akcija za Ogulin'' je provođenje izbornog programa liste kroz Gradsko vijeće putem vijećnika Nezavisne liste ,,Akcija za Ogulin'', gdje vijećnici podnose prijedloge na Gradskom Vijeću, održavanjem press konferencija o aktualnostima zbivanja u gradu i javnim djelovanjem kroz medije te razgovor sa građanima u Mjesnim odborima.

1. AKTIVNE MJERE LOKALNE UPRAVE ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA I BRŽI RAZVOJ GRADA I OKOLICE:

OPĆE PRETPOSTAVKE:
• Apsolutna transparentnost odlučivanja i rada.
• Javni i transparentni natječaji za sva radna mjesta gradske uprave i poduzeća, uključujući i pročelnike i ravnatelje.
• Poticanje kreativnosti i samopouzdanja građana (suzbijanje straha od drugačijeg mišljenja i kritike).
• Unutar europske i državne strategije i globalnih tendencija optimalno razvijati lokalnu specifičnost, originalnost i vlastiti identitet.
• Pametno pozicioniranje u odnosu na Karlovac, Zagreb, Rijeku (Zagreb i Rijeka kao potencijalno najvažnije destinacije koje mogu pomoći u gospodarskom i turističkom prosperitetu Ogulina).

2. HITNE MJERE LOKALNE UPRAVE ZA BRŽI I KVALITETNIJI RAZVOJ GRADA:
• Smanjenje plaće gradonačelniku i dogradonačelnicima za 40%
• Restrukturiranje gradske uprave u cilju povećanja efikasnosti, jeftinije nabave i izbjegavanja nepotrebnih troškova poslovanja
• Prestrukturiranje zaposlenika u Gradskoj upravi i svim poduzećima u vlasništvu grada
* Otvaranje ureda za projekte i poduzetnike
• Pošteno provođenje Natječaja za posao u Javnim poduzećima kojima je vlasnik Grad Ogulin. Testiranje kandidata provoditi neutralnom komisijom,
• Popis i registar nekretnina sve gradske imovine te racionalno upravljanje istom (prodaja i najam)
• Aktiviranje gradskog zemljišta za gradnju kuća i stanova po prihvatljivim cijenama
• Uvesti poticaje za one koji žele doći živjeti u Ogulin (liječnici, inženjeri, deficitarni radnici)
• Izmjena PPUG-a zbog ograničenja prema investitorima kojima su za rad potrebne velike građevinske površine
• Okrupnjavanje zemljišta u vlasništvu grada za planiranje planskog naselja koje bi mladima (prva nekretnina) omogućilo jeftinu kupnju zemljišta.
• Promjena Prostornog plana za katastarsku općinu Jasenak te mogućnost gradnje na površini zemljišta iznad 420m2 (sada 600m2)
• Izgraditi odmorište na potezu naplatnih kućice Ogulin do priključenja na državnu cestu D42. Isto odmorište popuniti reklamnim tablama (Ivanina kuća bajke, jezero Sabljaci, planina Klek, Đulin ponor,…..) kao i klupama za odmor turistima po silasku s autoceste
• Poticati na ubrzavanje sređivanja zemljišta katastarskih općina koje su van snage
• Spajanje kanalizacijskog sustava otpadnih voda iz Poduzetničke zone sa kolektorom za pročišćavanje voda u Galgama
• Traženje vojnog objekta Poredice (kompleks na 125 000m2) od MORH-a u vlasništvo grada koje bi pripalo Turističkoj zajednici grada Ogulina ili ponuđeno zainteresiranom investitoru na duži vremenski period (koncesija preko 30.godina). Moguće spajanje sa kompleksom Kranjčevka.
• Traženje vojnog objekta bivše Komande u centru grada od MORH-a koja bi Gradu Ogulinu poslužila za prostor mnogim udrugama, zajednicama, ili otvaranje doma za umirovljenike.
• Tražiti od RH (ili mijenjati) zemljište koje graniči sa Poduzetničkom zonom (s druge strane pruge) za buduće širenje zone i moguća ponuda investitoru kojemu je potrebna velika površina
• Ponuditi kompleks Kranjčevka na tržište nekretnina (međunarodno tržište nekretnina)
• Osnivanje Kluba mladih tehničara za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda te ih educirati (osposobljavati) za upis u strukovna zanimanja
• Ukidanje komunalnog doprinosa za poljoprivredne objekte
• Objediniti javnu nabavu gradskih poduzeća
• Cijenu odvoza otpada naplaćivati prema težini, a kod poduzeća prema vrsti i težini.
Selektirani iskoristivi otpad ne naplaćivati.
• Zabrana izgradnje novih trgovačkih centara u užoj zoni grada
• Ukinuti spomeničku rentu kao nepravedan namet gospodarstvenicima, ili ju značajno smanjiti
• Uvesti rentu na objekte koji se ne koriste unutar grada i novac iskoristiti za obnovu njene infrastrukture.
• Uvođenje novog sustava održavanja fasada (kvalitetno regulirati odnos vlasnika i grada u obnovi fasada po sistemu ako neće vlasnik hoće grad)
• Očistiti sve divlje deponije smeća na području grada prije zatvaranja smetlišta Sodol
• Definiranje područja u gradu dozvoljenih za igru kućnih ljubimaca
• Postavljanje solarne pametne klupe u centru grada za punjenje mobilnih uređaja i sl.
• Uređenje pročelja fasade Frankopanskog kaštela s dvorišne strane
• Obnoviti, popločiti plesni podij u dvorištu Frankopanskog kaštela
* Postavljanje zaštitne ograde između dječjeg igrališta (u parku) i ulice V.Nazora
• Urediti područje Pećnika (selo Mikasi) i uvrstiti ga u turističku ponudu grada
• Uvođenje poslova (čišćenje snijega, uređenje imovine u vlasništvu grada,..) u korist zajednice od strane radno sposobnih primatelja socijalnih naknada koje pomaže Grad Ogulin


3. DUGOROČNE (INVESTICIJSKE) ODLUKE:
- Gradnja terminala (komunalnog dvorišta) za razvrstavanje i privremeno skladištenje recikliranog komunalnog otpada
- Rekonstrukcija vodovodne mreže izvora Turkovići (spajanje na vodovodnu mrežu izvora Zagorje)
- Uređenje i završetak radova POU
- Uređenje šetnice uz rub kanjona rijeke Dobre (centar grada)
- Uređenje šetnice uz rub jezera Sabljaci (od restorana Sabljaci do Ogulinskog Zagorja)

4. ISTRAŽIVANJE:
- Djelomično energetska neovisnost grada (javna rasvjeta)
- Prehrambena industrija kao ekstenzija sela i tržnice
- Razvoj sela u okolici (edukacija, eko proizvodnja’ eko tržnica’prehrambena industrija)


Eto to su akcije kakve nam predviđa Akcija za Ogulin-nezavisna

lista koju, kolokvijalno zovu - Željina lista. Pa tko voli, nek izvoli.

 

7. 3. 2017.

Nebojša Magdić
Komentari  

#1 . 2017-06-20 11:01
A od ovoga ništa.
Citat

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi