13. FESTIVAL BAJKE

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Ovaj vikend održava se Ogulinski festival bajke. 13. po redu. Ideja bivše direktorice Turističkog ureda Ankice Puškarić, pokazao se je kao pun pogodat.

GRADSKO VIJEĆE - 9. SJEDNICA

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Gradski proračun veći je za 7 milijuna kuna.
Moglo se to, između ostaloga, čuti na 9. sjednici ogulinskog Gradskog vijeća, kojom je predsjedavao predsjednik Željko Stipetić. Iako je Dnevnim redom bila predviđena rasprava o 33 točke, točka br. 32, prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu idejnog rješenja namjene bivše vojarne Sveti Petar, skinuta je već na samom početku.

BABINA GORA - DUGO TRAJE ALI IPAK SE KREĆE

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

"Projekt dugo traje i očekuje prvu lopatu, a ovim će se ona konačno i dogoditi", kazao je župan Damir Jelić na potpisivanju ugovora o sufinanciranju izgradnje pristupne ceste i troškova priključenja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora na elektroenergetsku mrežu.

OGULINSKI FESTIVAL BAJKE - VEĆ 13.

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Ovog vikenda, 8. do 10. lipnja, u našem grsadu biti će raspjevano, veselo  i razdragano.  Održava se, već 13. Ogulinski festival bajke. A na festivalu svega: kreativne radionice, vožnja vlakićem Bubi,  make up šator, razne predstave, nogometni turnir i još puno atraktivnih  događanja. OFB je jedan od najznačajnijih festivala posvećenih najmlađima, u “zavičaju bajke” – rodnom gradu Ivane Brlić Mažuranić Ogulinu.

PROJEKT "RECIKLIRAJ ZA BOLJE SUTRA"

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Grad Ogulin je u suradnji s tvrtkom Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i općinom Plaški prijavio projekt "Recikliraj za bolje sutra" za financiranje putem EU fondova. 

Smisao ovog projekta je provedba edukativnih i informativnih aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom. Svrha provedbe projekta je izgradnja svijesti građana Ogulina i Plaškog, koji se nalaze na području posebne državne skrbi, o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.