ŽUPAN JELIĆ O PROJEKTIMA ZA RAZVOJ ŽUPANIJE

S čak  407 projekata za “županiju 047” župan Jelić i njegov tim “pucaju” na razvoj Karlovačke županije u ovom mandatu, a uvjereni su da će 50 posto tih projekata biti i ostvareno u sljedeće tri i pol godine. Riječ je o popisu projekata sačinjenih za svaki grad i općinu u županiji, na “dosad neviđen način” pojasnio je župan predstavljajući ga danas javnosti.

-Ove projekte napravili smo nakon 6 mjeseci rada i obilaska terena, glavni su projekti milijunske snage za svaku sredinu, a vjerujemo da smo postigli razgranost kroz cijelu županiju, i to na pošten, moralan i pravičan način.Da se ne zavaravamo, 50 posto tih projekata bit će gotovo u ovom mandatu, 25 posto imat će pripremljenu dokumentaciju, dok će 25 posto biti “sjeme”za novi mandat, objasnio je Jelić.

Interes je jasan – razvitak županije, bez politikanstva i stranačkih “simpatija”, a sve zbog jednog cilja – zaustaviti pad broja stanovnika u Karlovačkoj županiji. Jer, “što će nam sve to, ne bude li ljudi”, dodaje župan.

Županova “Biblija projekata” sadrži pomno razrađen plan za svaku općinu i grad, od uređenja prometnica do obnova školskih zgrada, domova zdravlja, odnosno projekte koje će Karlovačka županija odrađivati zajedno s gradovima, općinama te državom. Priznaje Jelić da možda i kadrovski nisu ekipirani u ovom trenutku da iznesu ovaj cijeli posao, no najbitnija je želja i  to da se stvari miču s mrtve točke. – Probijamo prtinu.Pucali smo po golu i pucamo, ako promašimo, pucat ćemo opet, slikovito je dodao. Ovo je nešto što se napravilo u suradnji sa svim načelnicima i gradonačelnicima, no nije “sveto pismo” i podložno je promjenama.

Jelić u 45 minuta prezentirao sve veće projekte općina i gradova: ceste, domovi zdravlja, škole…

Za Dugu Resu župan tako najavljuje energetsku obnovu OŠ Vladimira Nazora kao i obnovu Doma zdravlja, a Jelić nije propustio ponoviti kako je ovom gradu “već oprostio komunalni doprinos za školu što je presedan”. U planu je i dvorana kod OŠ I.G.Kovačića, no nikako dvodijelna.

 

U Karlovcu dodaje “nisu pokušali glumiti gradonačelnika”, ali imaju u planu projekt Doma Nikole Tesle kao turističke atrakcije, nadogradnju Medicinske škole, te Doma zdravlja, proširenje Doma sv. Antun  te Centar izvrsnosti u Oružani.

Za Ogulin planiraju energetski obnoviti Prvu osnovnu školu, ali i bolnicu čiji je opstanak, rekao je, upitan.

U Ozlju će nadograditi Dom zdravlja, te preuzeti izgradnju mosta Mahično – Gornje Pokupje gdje bi prva lopata, bude li sve u redu, mogla biti u periodu 2019.-2020.godine.

Slunjski projekti temelje se prije svega na cestogradnji budući je ovaj grad slučaj u kojem neke županijske ceste još nisu asfaltirane što je porazno.

Općinski projekti uključuju uglavnom energetske obnove područnih škola poput one u Belaju u općini Barilović, zatim razvoj Starog grada Cetina, proširenje vrtića u Draganiću i Josipdolu, u Generalskom Stolu razvoj cesta, razvoj špilje Vrlovke u Kamanju, razvitak projekta Lasinjske kulture, asfaltiranje cesta u Netretiću, ali i pregovore s HEP-om zbog udara HE Lešće na prirodu, uređenje groblja u Plaškom, izgradnju čak 7 hotela u Rakovici, kupnju Starog grada Ribnika, Ceste sira u Tounju i razvoj špilja, itd.

Koliko su svi ovi projekti ukupno “teški”, teško je za reći, a taj podatak nemaju još niti u Županiji.

– Važno nam je zajedništvo ove županije u kojoj su vidljivi ekstremi pa tako problemi jednog Plaškog nisu usporedivi s problemima Ozlja gdje je nezaposlenost gotovo minimalna, pojasnio je Jelić. Naglasio je da u budućnosti Karlovačku županiju čeka i donošenje strategije razvoja turizma temeljene na 6 turističkih projekata u županiji i 10 dvoraca, od čega je najvažniji projekt Baraćevih špilja koji je sestrinski projekt karlovačke Aquatike.

 

Veliki projekti poput sustava obrane od poplava u Karlovcu i Ogulinu danas nisu bili tema izlaganja jer su oni u dobrom dijelu i državni. “Fokusirali smo se ovime samo na ono što županija odrađuje, ali to ne znači da su ovi zanemareni”, rekao je Jelić.

NEKI SU GA STVARNO PRETJERALI U NEUKUSNIM I PRIMITIVNIM KOMENTARIMA. UZ TO, PO IP ADRESI VIDIM DA SE JEDNA TE ISTA OSOBA JAVLJA  NEKOLIKO PUTA POD RAZNIM NICKOVIMA. ZATO JE SVE  BRISANO.

25. 1. 2018.

Radio Mrežnica