SANACIJA ULICE ŠETALIŠTE KRLENAC I SANACIJA ĐULINOG PONORA

U uredu gradonačelnika Dalibora Domitrovića održan je sastanak u svrhu koordinacije i informiranja o statusu projekta sanacije Đulinog ponora i projekta sanacije ulice Šetalište Krlenac. Sastanku su prisustvovali predstavnici Hrvatskih voda, tvrtke Geokon Zagreb, izrađivači projekta sanacije Đulinog ponora i predstavnici Grada.

Nakon što je gradonačelnik otvorio sastanak Renato Lisica, voditelj odjela istraživanja u tvrtki Geokon, Zagreb, je izvijestio o statusu projekta sanacije ulice Šetalište Krlenac. Izvijestio je da su dovršeni geotehnički istražni radovi i sada je iduća faza projektiranje rješenja kojim će se oštećenja sanirati.

Vezano za nalaze istraživanja izvijestio je da su svojevrsno iznenađenje, obzirom da se stijena nalazi dublje u tlu nego je to bilo očekivano, na dubini od 25 metara, a na mjestima i 30 metara od kote ceste. Ovakva situacija se proteže u duljini 200 metara duž ulice Šetalište Krlenac.

Projektant Goran Dašić obrazložio je da se, obzirom na dubinu na kojoj se nalazi stijena i debljinu koherentnog materijala, radi o kompleksnomproblemu za koje izvedba tzv. pilota u svrhu stabilizacije tla nije učinkovito rješenje te će se morati sagledati druga moguća tehnička rješenja.

Po pitanju statusa projekta sanacije Đulinog ponora, odnosno njegova vraćanja u prirodno stanje, govorio je prof. Dalibor Paar s Prirodoslovno matematičkog fakulteta. Rekao je da će projekt sanacije i monitoringa biti gotov u roku mjesec dana. Naglasio je da što prije treba uspostaviti monitoring cijelog sustava kako bi se točno utvrdilo kojim kanalima voda teče. Projekt podrazumijeva čišćenje naplavinama u ponoru, a koje su posljedica ljudskog djelovanja, izgradnju pristupnih puteva do ponora i zaštitu spiljskog sustava od novih naplavina. Od navedenog najskuplji dio radova je čišćenje ponora i izvlačenje naplavina. Daleko ekonomičnije je zaustaviti naplavine na ulazu u ponor nego ih kasnije izvlačiti iz dubine. 

Vedran Vučić, član speleološkog društva Đula - Medvedica koji je izradio izvorni elaborat zaštite sustava, govorio je o sustavu zaštite. Objasnio je da se radi o rešetkama koje bi se postavile unutar ponora, na ulazu u kanale, tako da izvana ne bi bile vidljive, odnosno ne bi narušavale vizuru ponora. Pristupnim cestama bi se omogućilo redovito čišćenje naplavina s rešetki, a obzirom da će retencija zadržati najveći dio naplavina za očekivati je da količina nanosa na rešetkama ne bi trebala biti prevelika.

Na kraju je gradonačelnik Dalibor Domitrović izrazio nadu da ova velika količina snijega koju imamo, a najavljuju još snježnih padalina, u kombinaciji s toplim vremenom i obilnom kišom neće uzrokovati novu poplavu. Kao obvezu Grada preuzeo je organizaciju sastanka s javnom ustanovom NATURA VIVA koja je nadležna za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije kako bi se unaprijed projekt prilagodio njihovim uvjetima i tako ubrzao postupak izdavanja njihove suglasnosti koja je nužna kako bi se radovi proveli. Također je obećao svu moguću pomoć i suradnju pri realizaciji oba projekta.

 

21. 2. 2018.

Grad Ogulin

Komentari  

#21 Željko Starčević 2018-02-22 15:16
Citat Dr. Irčanin:
Za g. Željko Starčević
Da li je netko proučavao taj dio špiljskog sustava iza Ventilatora gdje Dobra kod velikih poolava ponire?


Taj dio, iza bivše streljane, smo zvali Struga. Karte ga bilježe kao Obruč.
Činjenica je da tamo voda ponire, no nema evidentnih ponora u koje bi se moglo ući. Koliko sam uspio saznati iz literature, to su ustanovili i speleolozi pri terenskom istraživanju. Ista činjenica se odnosi i na teren oko Barutane.
Naime, istraživanja podzemlja su odmaknula od ulaza Medvedica i potrebno je puno vremena da se dođe do kraja istraženog i nastavi dalje, što je ograničavajući faktor za nastavak istraživanja. Većina istraženih kanala i sustava je otprilike usmjerena prema Barutani, ali nije pronađen niti jedan ponorski ulaz na površini kroz koji bi se moglo ući u podzemlje i skratiti taj put. Topografske podloge ne pokazuju (za sada) grananje podzemnog sustava prema Ventilatoru.
Speleolozi su u srhu pronalaženja novih solucija istražili i jamu na Krpelu (nije kod "Tri bora", nego dalje), no zbog urušenog dijela nisu mogli napredovati i eventualno se spustiti do nivoa Struge.
Pećina ispod Krpela (iza Skorašnika) nema pronađene poveznice s niti jednim dijelom ponorskog sustava, jer je kratka (računajući dijelove koje čovjek može proći).
U predjelu od pruge pa do Struge, jedino mi je poznato postojanje jame u blizini pruge, no u nju nisam ulazio zbog "zaraznog otpada".
Kratki potok u Strugi ima svoj ponor, ali niti on ne omogućuje istraživanje.
Nadam se da sam zadovoljio Vaš interes.
Lijep pozdrav
Citat
#22 dr. znanosti 2018-02-22 21:04
Retencija mora ići do kraja i tu nema odstupanja. Nakon izljevanja vode iza kule moze se pratiti njen prvotni prirodni tok. Isti bi trebalo pratiti i širiti i možda malo prokopati. Problem je vlasništvo na zemljištu i dozvole. Takav zahvat bi mogao proći kao čišćenje a od mehanizacije ne treba puno toga, bager i kamion. Zahvat se može rješavati etapno pa čak i po pedesetak metara ili više. Jedan dio kanala iza Zone Ogulin u Žegaru koja ide do Bjelina može se riješiti sa Bjelinom, normalno ako nam Nešo dopusti jer on ima tamo neke njive. Radi se o obronku Skorašnika prema bivšeoj pilani, sada Bjelin.

:)
Citat
#23 Đebedaja 2018-02-22 23:23
Jebale vas špilje? Kadi je ralica?
Citat
#24 og 2018-02-22 23:58
Kad smo već direktni ja vam kažem da je nalaz geofizičkog istraživanja šetališta Krlenac katastrofalan,
znači rješenje je bolno za stanovnike ulice, ovi komentatori koji spominju šetnice oko Kleka i ostalo dobro kažu da su to nebitne stvari. Blijede glave sudionka sastanka na slikama govore dovoljno. Za nuspojave neka se obrate Vodovodu i kanalizciji..
Citat
#25 fran 2018-02-23 07:57
Zar nije ideja da se spriječi izlijevanje vode na cestu iza kule i tamo dalje iza Ventilatora?? Da bi voda došla do Ventilatora treba proći naselje Struga i Jarkom mimo Ventilatora. Ili od strane Žegara. U oba slučaja je poplava uzela danak. Pa zar se to ne želi spriječiti?? Junaci moji! Ali poštujem pokušaj rješenja ovega svega. Nezaboravite da masu poplava HEP Elektra može riješiti na zadovoljstvo svih samo treba raditi i na tome, a ne samo na proizvodnju struje. Kako se ono reklamiraju? Više od struje! A kaj je to? Samo sponzorstva? U Zakonu o vodama stoji da u slučaju visokih voda upravljanjem sa objektima na vovotocima preuzimaju HRVATSKE VODE!!!! Naravno, ne sa opremom već sa režimima u cilju obrane od poplava i sl..

Pozdrav!
Citat
#26 Dr. Irčanin 2018-02-23 14:19
Ili daju ostavku. HAHA

Pred 200 godina voda bila do oltara?
I retencija će to spriječiti? HAHAHAHHAHAHAAHAA

Pa ajd da to netko skubicira pa da se uvjeri koja je to laž.

Sorry, ne smijem se, plačem ustvari jako, jer je skoro treći mjesec i dolazi proljeće, a može doći brzo, jako brzo.

Ne želim nikome da se opet novinari i političari naslikavaju po našem Gradu.

1. Privremeno riješenje pred 50 god. je bio tunel Bukovnik - HE Gojak

2. Privremeno riješenje je Retencija Sv. Petar

3. Trajno riješenje za mlade ljude željne gradnje kuće: IDITE ŠTO VIŠE, je da jako puše i gromovi pucaju al' bar vam je prizemlje suho.
Citat
#27 dr.mr.ing zajeba.. 2018-02-23 15:01
:-)...ja mislim da ovi niš nedelaju za razliku ovih kaj su prije njih bili 27godin..pljuc. ?:-)
Citat
#28 Voodoosmile 2018-02-24 17:03
Treba hitno zatvoriti cestu i napraviti pravo Šetalište!
A sto se cesta općenito tiče nije mi poznatom da je bilo koja izgradjena u Ogulinu kako treba.
To je sve manje vise po partizanski: pola love otišlo za janjetinu i gemist
Citat

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi