KAKO SU DELALI NAŠI STARI

Radnja se odvija pred nekih, recimo 100 godina, u Žegaru, Sabljaki, Prapuća. Bilo gdje. Sused Pere, viče preko plota:

„Mike, bil mi ti prodal onu njivu kaj ne oreš  već tri godine“.

„A bi Pere“.

„Kuliko bi iskal“.

„Dat ćeš mi onu tvoju Peravu i prvo tele kaj oteli“.

I posao sklopljen. Perava promijenila boravište, njiva promijenila vlasnika ali.......nigdje zapisano. U nikakvi knjiga. Njiva je još uvik Mikeća i ako ju je Pere pošteno platil. Al nigder ne piše. Onda nije ni trebalo. Dobro se znalo kadi je meja i ka je čija njiva. Ali vrimena su se prominila i eto brajne muke.

Zahvaljuvući nekadašnjem načini trgovanja i razmjene dobara, stanje u našim zemljišnim knjigama, u najmanju je ruku komatozno. Potpuno nesređeno. Kada su pred nekoliko godina u gradskoj upravi „skontali“ da  nepovoljno stanje zemljišnih evidencija koči daljnji razvoj i napredak općine ili grada, krenulo se s katastarskim izmjerama sa svrhom rješavanja vlasničkih odnosa . Prva je izmjera obavljena za katastarsku općinu Otok Oštarijski, još pred tri godine. Kažu uspješno.

Izmjera za katastarsku općinu Ogulin krenula je prošle godine ali, po osobnim iskustvima, ne ide baš glatko. Recimo, dobijem poziv da se dana tog i tog, u toliko sati, pojavim na svojem zemljištu, kad tamo nikoga. Ili dobijem poziv sa par dana zakašnjenja. Ili dođem ja a ne dođu moji susjedi mejaši. Ili dođem ja - čekakm, čekam a službenika mjeritelja ni u talonu. I onda ove godine, i ako imam još dosta neriješenih zemljišnih  stvari, sve je odjednom stalo. Barem kod mene. Ne znam kako je drugdje ali opći dojam je, da se posao za katastarsku općinu  Ogulin, odvija nekako kilavo.

Inače, katastarska izmjera je postupak terenske izmjere cijele ili dijela katastarske općine pri kojem se osim podataka o granicama parcela, prikupljaju i svi relevantni podaci o imateljima prava na nekretninama. Nakon terenskog obilaska i utvrđivanja potencijalnih položaja novih točaka, ručnim GPS uređajem registriraju se njihove približne koordinate te se pozicije točaka obilježavaju na terenu kolcima i bojom.

Na svojem fejs profilu, gradonačelnik Domotrović objavio je pred dva dana informaciju o nastavku katastarskih izmjera na području Grada.

„Jučer smo s DGU ( Državna geodetska uprava) potpisali Sporazum o sufinanciranju katastarske izmjere naselja Sveti Petar. Izmjerom će se u ovoj katastarskoj općini urediti posjedovni i vlasnički papiri u katastru i gruntovnici.

Iako neke općine građanima naplaćuju izmjeru i nekoliko tisuća kuna po nekretnini mi smo odlučili naše građane u potpunosti osloboditi ovog troška i platiti ga iz gradskog proračuna jer cilj nam je urediti zemljišne knjige kako imovinsko-pravni odnosi više ne bi bili kočnica provedbe privatnih i javnih investicija te kako bi građanima omogućili da bez prepreka raspolažu svojom imovinom“.

Koliko će vlasnicima zemljišta značiti što će im se, bez troškova, urediti katastarsko i gruntovno stanje njihovih parcela, ne treba niti govoriti, jer oni koji su sami krenuli u sređivanje "papira", znaju da je u pitanju skup i dugotrajan posao. Što se tiče katastarskih izmjera, ne koriste se sredstva iz EU fondova. Trenutno postoje drugi izvori financiranja i to dijelom iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, a ponekad u nekim sredinama i od samih građana.

 

29. 9. 2018.

Nebojša Magdić

 

Komentari  

#31 Ursus 2018-10-04 14:59
Citat Meja:
[Katastarska izmjera k.o. Sveti Petar - "zahvala Gradu"]
Malo pojašnjenja.

Lijepo nam je za čuti, da je Grad Ogulin, odlučio nastaviti suradnju sa Državnom geodetskom upravom.
Nakon ugovora Grada Ogulina i DGU-a za k.o. Otok Oštarijski i k.o. Ogulin, ovo je samo nastavak suradnje, kojom prilikom je svatko od ugovornih strana u određenom postotku financirao navedeme izmjere.

Pred dvije godine, dok je Željko Stipetić obnašao funkciju dogradonačelnika, na njegovu osobnu inicijativu uspostavljena je suradnja sa tadašnjim zamjenikom ravnatelja DGU-a, našim ogulincem V. Majetićem. Iako je do tada, kroz razdoblje od dvije godine DGU stopirala projekt zbog nedostatka financijskih sredstava, na temelju te suradnje održani su sastanci sa ravnateljem i zamjenikom ravnatelja DGU-a i dogovoreno je da se ipak ide u novu katastarsku izmjeru k.o. Ogulin.

Između Grada i DGU-a sklopili su se ugovori na razdoblje od nekoliko godina, u omjeru
financiranja 60 i 70 % Grad i 30 i 40 % DGU.

Osim toga, na temelju već spomenute suradnje, DGU je Gradu uz simboličnu naknadu (a koji inače koštaju nekoliko stotina tisuća kuna) ustupio određene podatke kako bi se stvorila kvalitetna baza podataka Grada,, a koji su Gradu vrlo značajni za projekt uvođenja GIS-a tako i općenito.

Ne možemo vjerovati, da se je uopće razmišljalo o drugačijem modelu sufinanciranja od ranije spomenutog, odnosno da se je razmišljalo o modelu da građani sufinanciraju izmjeru k.o. Sveti Petar.

Eto!
Citat
#32 Og-Zg 2018-10-05 18:25
Mena zanima kada će biti završena katastarska izmjera za k.o. Ogulin. Tu je največi posao koji treba obaviti a mi već idemo na Sv. Petar. Bojim se da od svega neće biti ništa.
Citat

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi