MEĐUNARODNO PRIZNANJE. JESU LI SANJALI OVAKVU HRVATSKU

Kategorija: Kolumna

Današnji dan - 15. siječnja 1992. - bit će zlatnim slovima uklesan u cijelu, četrnaeststoljetnu, povijest hrvatskog naroda na ovome prostoru, za nas svetom tlu između Mure, Drave, Dunava i Jadrana.  No čini mi se, da se pozlata sa slova sve više ljušti. Sve je manje rszloga da povijest pišemo zlatnim slovima.

LJETO U OGULINU 2021.

Kategorija: Kolumna

Pred par dana, nemajući pametnijeg posla i bježeći od nesnosne vrućine, napisah nešto malo oko zabavnih sadržaja u gradu, s osvrtom na jezero Sabljaci. Evo uvod: