MAČKAR NI OVE GODINE NIMA. E JASMO JADNIKI.

Kategorija: OGULIN

Jopet, ni ove godine, ni mačkar. Grom pukal va nji, pa kadi su. Ni ji, pa ni. Tuj meni ništo smrdi. Pa vavik smo, još prije Franje

Josipa, imali mačkare. I dok je kralj Aleksandar bil, dok je bil Pavelić. Pa dok je bil Tito. Vavik smo imali mačkare. A zač sad nimamo. Otem sam gruntal ovi dani, kaj i pred par godin. I niš pametno nis zgruntal. A veljača skoro došla dopol, pa mislim da bi ku kiticu o maškara jopet trebal napisat. A kaj se vrapca mučit. Kaj bi napisal. Niš. Zato zemem ono kaj sam prvlje pisal, malkoca dopunim, ništo zbrišem, ništo dodam, kaj sada velidu - recikliram. I udrem naslov kaj ovi na televiziji – REPRIZA.

SVJETSKI DAN ČITANJA.

Kategorija: OGULIN

„Meni su mama i tata uvijek čitali prije spavanja.“

 „Meni ne treba čitati , jer ja sam čitam. Pročitao sam knjigu od 220 stranica!“

„Ma daj, pa to ti je puno. Bolit će te grlo!“

AJDE DA NAM I DRŽAVA, NEŠTO POKLANJA.

Kategorija: OGULIN

Danas je u Karlovcu boravio podpredsjednik Vlade RH  i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine  Branko Bačić. U Uredu županice je potpisao ugovor o dodjeli 54 predmeta za rješavanje statusa državnih nekretnina Karlovačkoj županiji. Ti se predmeti odnose na zemljišta, i rješavaju se po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba.  Novim Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu, koji je stupio na snagu s Novom godinom, predviđa se funkcionalna i fiskalna decentralizacija upravljanja državnom imovinom.

MOSNA VAGA NA SODOLU.

Kategorija: OGULIN

 

U uredu gradonačelnika Dalibora Domitrovića, nakon provedenog postupka javne nabave, sa tvrtkom GTM GAVAN d.o.o. iz Ogulina potpisan je Ugovor o izgradnji mosne vage na postojećem platou odlagališta Sodol u Ogulinu.

REFORMA VODOVODA.

Kategorija: OGULIN

Ukida se pravni status lokalnih vodnih isporučitelja koji se pripajaju, pravna osoba ostaje samo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac na koju se prenose sva imovina, prava i obveze tvrtki koje se pripajaju